Blaze Accelerator Deployment

Axel Brodie
Biến 1 'Blaze Accelerator' mà bạn điều khiển thành 'Tri-Blaze Accelerator'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Blaze Accelerator Deployment thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blaze Accelerator Deployment trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blaze Accelerator Deployment trong duel links
Top