Blaze Accelerator Recovery

Axel Brodie
Trả lại tối đa 3 (các) lá bài 'Volcanic' hoặc 'Blaze Accelerator' từ Mộ về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Blaze Accelerator Recovery thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blaze Accelerator Recovery trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blaze Accelerator Recovery trong duel links
Top