Blaze Accelerator Reserve

Axel Brodie
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 hoặc 2 (các) quái thú 'Volcanic' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Chọn (các) lá 'Blaze Accelerator' từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn bằng với số lá bạn đã gửi từ tay của mình đến Mộ và thêm chúng vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Blaze Accelerator Reserve thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blaze Accelerator Reserve trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blaze Accelerator Reserve trong duel links
Top