Blessing of the Cyber Angel

Alexis Rhodes
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, một quái thú 'Cyber Angel' mà bạn chọn sẽ được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Blessing of the Cyber Angel thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blessing of the Cyber Angel trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blessing of the Cyber Angel trong duel links
Top