Blizzard Jet Stream

Rio Kastle
Chọn 1 quái thú Loại WATER Winged Beast mà bạn điều khiển. Quái thú được chọn nhận 1500 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Trong lượt này, thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn từ bất kỳ trận chiến nào liên quan đến quái thú sẽ trở thành 0.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Blizzard Jet Stream thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blizzard Jet Stream trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Blizzard Jet Stream trong duel links
Top