Building a Diorama

Bakura (DSOD)
Có thể được sử dụng trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi một Quái thú Ritual có Cấp độ ban đầu là 8 hoặc cao hơn. Thêm 1 Ma pháp Môi trường từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 4 Quái thú Ritual và 4 Lá bài Phép Ritual. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Building a Diorama thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Building a Diorama trong DUEL LINKS