Call from the Dark

Supreme King Jaden
Có thể được sử dụng nếu quái vật duy nhất trên sân của bạn là 1 quái vật "Elemental HERO". Trục xuất quái vật đó và chơi 1 Quái vật dung hợp "Evil HERO" sử dụng quái vật bị trục xuất làm Nguyên liệu kết hợp của nó.

Bạn không thể Triệu hồi bất kỳ quái vật nào trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần và chỉ khi bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Elemental HERO" hoặc "Evil HERO".

Bạn có thể tìm Call from the Dark thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Call from the Dark trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Call from the Dark trong duel links
Top