Chain of Ice

Rio Kastle
Đặt 1 quái thú NƯỚC cấp 4 hoặc thấp hơn có thể được Triệu hồi / Úp thường từ tay bạn ở Vị trí Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Xyz.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có ít nhất 1 quái thú và không có quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Chain of Ice thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Chain of Ice trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Chain of Ice trong duel links
Top