Creatures of Calamity

Sora Perse
Có thể được sử dụng từ lượt 3 trở đi. Tiết lộ 1 "Frightfur", Quái thú Dung hợp trong Extra Deck của bạn và sau đó gửi tối đa 2 Nguyên liệu Dung hợp với các tên khác nhau được liệt kê trên lá bài của nó đến Mộ của bạn.

Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Frightfur", cũng như không kích hoạt hiệu ứng quái thú của những quái thú khác ngoài Quái thú Dung hợp.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Creatures of Calamity thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Creatures of Calamity trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Creatures of Calamity trong duel links
Top