Crest Deployment

Duke Devlin
Lăn một con súc sắc. Nếu kết quả ít hơn số lượt hiện tại, hãy chơi 1 'Orgoth the Relentless' từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Crest Deployment thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Crest Deployment trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Crest Deployment trong duel links
Top