Cubic Dimension Summon

Aigami
Gửi 1 quái thú 'Cubic' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 quái thú 'Cubic' từ tay bạn cao hơn 1 Cấp so với quái thú bạn gửi đến Mộ. ATK của quái thú bạn đã chơi với Kỹ năng này bằng với Cấp ban đầu x 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Cubic Dimension Summon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cubic Dimension Summon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Cubic Dimension Summon trong duel links
Top