Cyberdark Style

Zane Truesdale
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm ngẫu nhiên 1 quái vật 'Cyberdark' từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.

Bạn có thể tìm Cyberdark Style thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cyberdark Style trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Cyberdark Style trong duel links
Top