Cynet Conversion

Playmaker and AI
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn.
Gửi 1 quái thú Cyberse từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 Bài phép / Bẫy "Cynet" từ Bộ bài vào tay bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Cynet Conversion thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cynet Conversion trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Cynet Conversion trong duel links
Top