D.D. King

Declan Akaba
Tất cả quái thú "D / D / D" mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có tổng cộng 12 quái thú "D / D / D" trở lên hoặc Bài phép / Bẫy "Dark Contract", hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn khi bắt đầu Trận đấu.

Bạn có thể tìm D.D. King thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill D*$dot$*D*$dot$* King trong DUEL LINKS

Top