Dark Horizon

Yugi Muto - DSOD
Nếu bạn nhận tổng số sát thương từ 2000 trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này trong lượt tiếp theo. Chơi 1 'Dark Magician Girl' từ Bộ bài của bạn. Nếu bạn nhận 2500 sát thương trở lên ở lượt trước, bạn có thể chơi 1 'Dark Magician' từ Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dark Horizon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dark Horizon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Dark Horizon trong duel links
Top