Dark Tuning 100

Dark Signer Kalin Kessler
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Infernity Avenger' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Hundred Eyes Dragon' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Dark Tuning 100 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dark Tuning 100 trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Dark Tuning 100 trong duel links
Top