Deck Master Effect: Cyber Commander

Tristan Taylor
Nếu bạn có 'Cyber ​​Commander' trên sân của mình, ATK / DEF của quái thú Loại Chiến binh và Máy móc mà bạn điều khiển sẽ tăng thêm 300. Ngoài ra, thay vì tiến hành rút bài bình thường, bạn có thể thêm 'Cyber ​​Commander' vào tay của mình từ Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Deck Master Effect: Cyber Commander thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Deck Master Effect: Cyber Commander trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Deck Master Effect: Cyber Commander trong duel links
Top