Deck Master Effect: Strike Ninja

Duke Devlin
Khi điểm Sinh mạng của bạn ở mức 1500 trở xuống, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi lần Trận đấu. ● Gửi 1 lá 'Ninja' hoặc 'Ninjitsu Art' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Sau đó, chọn 1 lá bài đang được úp trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ và kiểm soát nó. ● Chọn 1 lá mà bạn không phải là chủ sở hữu ban đầu và trục xuất lá đó. Sau đó, chơi 1 'Strike Ninja' từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Deck Master Effect: Strike Ninja thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Deck Master Effect: Strike Ninja trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Deck Master Effect: Strike Ninja trong duel links
Top