Decoy Tactics

Mokuba Kaiba - DSOD
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Chơi 1 'Decoy Dragon' từ bên ngoài bộ bài của bạn ở Vị trí Phòng thủ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào khác trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 5 quái vật Loại Dragon trở lên với các tên khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Decoy Tactics thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Decoy Tactics trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Decoy Tactics trong duel links
Top