Defense Burst

Gong Strong
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 DEF cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi bắt đầu lượt tiếp theo của bạn, DEF của con quái thú này sẽ trở thành 0.

Bạn có thể tìm Defense Burst thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Defense Burst trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Defense Burst trong duel links
Top