Destiny Board

Yami Bakura
Có thể được sử dụng nếu 'Dark Necrofear' ở trong Mộ của bạn và Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 trở xuống. Vào cuối lượt thứ năm sau khi kích hoạt Kỹ năng này, bạn sẽ thắng Trận đấu. Kỹ năng này bị vô hiệu hóa nếu 'Dark Necrofear' rời khỏi Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Destiny Board thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Destiny Board trong DUEL LINKS

Top