Devotion

Anna Kaboom
Chỉ có thể được sử dụng trong Tag Duels. Có thể được sử dụng trước lượt rút bình thường của bạn. Lượt rút bình thường của bạn bị bỏ qua lượt này. Ở lượt tiếp theo của đồng đội của bạn, lượt rút bình thường của đồng đội của bạn sẽ là 2 lá.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Devotion thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Devotion trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Devotion trong duel links
Top