Dice Booster

Duke Devlin
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Lăn một con súc sắc. ATK của tất cả quái vật bạn điều khiển sẽ được tăng lên theo số nút súc sắc x50 cho đến khi kết thúc lượt. Nếu bạn nhận được 2, 3, 4 hoặc 5, bạn không thể sử dụng Kỹ năng này trong phần còn lại của Trận đấu này.

Bạn có thể tìm Dice Booster thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dice Booster trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Dice Booster trong duel links
Top