Dice Return

Duke Devlin
Lăn một con súc sắc. Trả lại càng nhiều lá bài yêu cầu tung xúc xắc bằng số con xúc xắc từ Mộ bài của bạn về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dice Return thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dice Return trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dice Return trong duel links
Top