Dino Destruction

Rex Raptor
Có thể được sử dụng nếu quái thú Loại Khủng long Cấp 6 ở trên sân của bạn. Nếu quái thú đó tấn công quái vật ở Vị trí Phòng thủ trong lượt này, đối thủ sẽ nhận sát thương trận đấu tương đương với lượng ATK vượt quá DEF. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Dino Destruction thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dino Destruction trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dino Destruction trong duel links
Top