Dino Rampage

Rex Raptor
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800 và bạn có một quái thú bình thường Loại Khủng long trên sân của mình. Con quái thú đó có thể tấn công hai lần trong Battle Phase, lượt này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Dino Rampage thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dino Rampage trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dino Rampage trong duel links
Top