Dinos Find a Way

Rex Raptor
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú Loại Khủng long ngẫu nhiên.

Bạn có thể tìm Dinos Find a Way thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dinos Find a Way trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dinos Find a Way trong duel links
Top