Dinowrestle Revolution

The Gore
Có thể được sử dụng nếu bạn không có Field Spell Card trên sân của bạn. Trả lại 1 quái thú "Dinowrestler" vào Bộ bài từ tay của bạn và chơi 1 Ma pháp Môi trường "World Dino Wrestling" ngửa lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dinowrestle Revolution thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dinowrestle Revolution trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dinowrestle Revolution trong duel links
Top