Double Normal Summon

Bakura (DSOD)
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Bạn có thể Triệu hồi 1 Quái thú Thường ngoài lần Triệu hồi Thường/ Úp của mình.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Double Normal Summon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Double Normal Summon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Double Normal Summon trong duel links
Top