Dragonic Rebirth

skill
Có thể được sử dụng trên lượt 4 trở đi. Thêm quái thú Loại Dragon có cùng cấp độ với số lượt đã chuyển từ Mộ sang tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dragonic Rebirth thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dragonic Rebirth trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dragonic Rebirth trong duel links
Top