Dragonic Reincarnation

skill
Gửi 1 quái thú Loại Dragon cấp 7 trở lên từ tay bạn đến Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 Quái thú LIGHT cấp 4 loại Dragon vào tay của bạn từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dragonic Reincarnation thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dragonic Reincarnation trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dragonic Reincarnation trong duel links
Top