Draw Sense: Rank-Up-Magic

Shay Obsidian
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài thông thường sau khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1500. Một trong các lá bài từ lượt rút bài thông thường của bạn ở lượt này sẽ là Bài Phép "Rank-Up-Magic" ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa ít nhất 3 Bài Phép "Rank-Up-Magic" với các tên khác nhau.

Bạn có thể tìm Draw Sense: Rank-Up-Magic thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Draw Sense: Rank-Up-Magic trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Draw Sense: Rank-Up-Magic trong duel links
Top