Dual Divinity

Dark Signer Rex Goodwin
Có thể được sử dụng nếu 'Sun Dragon Inti' và 'Moon Dragon Quilla' đang ở trong Mộ của bạn. Lượt này, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 'Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca' mà không cần Tributing. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dual Divinity thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dual Divinity trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dual Divinity trong duel links
Top