Dueltaining Stage Change

Yuya Sakaki
Có thể được sử dụng nếu bạn có 2000 Điểm sinh mệnh trở xuống và nếu bạn có hai lá trong Vùng Pendulum của mình là Quái thú Pendulum "Performapal", Quái thú Pendulum "Magician" hoặc Quái thú Pendulum "Odd-Eyes". Chọn 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn và đặt nó úp vào Extra Deck của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt 1 Quái thú Pendulum trong Khu vực Quái thú của mình có tên ban đầu là "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" vào Khu vực Pendulum của bạn. Kỹ năng này, chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Dueltaining Stage Change thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dueltaining Stage Change trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dueltaining Stage Change trong duel links
Top