End of the World

Declan Akaba
Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "D / D / D Doom King Armageddon" trong tay của bạn cho đối thủ của bạn. Thêm 1 Quái thú Pendulum "D / D / D" ngửa mặt vào tay của bạn từ Extra Deck của bạn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi lá đã thêm vào tay của bạn bằng Kỹ năng này hoặc các thẻ cùng tên ngoại trừ bằng Pendulum Summon, và bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt khi bạn Pendulum Summon 3 "D / D / D Doom King Armageddon" cùng lúc từ tay của bạn. Tiêu diệt tất cả quái thú trên sân trừ "D / D / D Doom King Armageddon". Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có tổng cộng 12 quái thú "D / D / D" trở lên hoặc Bài phép / Bẫy "Dark Contract", hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn khi bắt đầu Trận đấu.

Bạn có thể tìm End of the World thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill End of the World trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill End of the World trong duel links
Top