Evil Reincarnation

Supreme King Jaden
Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi quái vật của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. Trả lại 1 quái vật trong Mộ bài của bạn có Loại và Thuộc tính ban đầu là EARTH và Loại Fiend vào tay bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Evil Reincarnation thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Evil Reincarnation trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Evil Reincarnation trong duel links
Top