Extra Curse 1

Solomon Muto
Nếu một quái thú của đối thủ trong Extra Monster Zone Phụ bị tiêu diệt trong chiến đấu, gây 500 thiệt hại cho Life Points của đối thủ.
Kỹ năng này chỉ được áp dụng khi không có lá bài nào trong Extra Monster Zone của bạn và đối thủ của bạn có 1000 Life Points trở lên.

Bạn có thể tìm Extra Curse 1 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Extra Curse 1 trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Extra Curse 1 trong duel links
Top