Extra Curse 2

Solomon Muto
Vào lượt tiếp theo của bạn sau khi đối thủ của bạn Special Summoned một quái thú từ Extra Deck, Kỹ năng này có thể được kích hoạt trong khi Bộ bài Phụ của bạn có ít bài hơn của đối thủ. Chọn 1 quái thú đối thủ trong Extra Monster Zone và giảm CÔNG/THỦ của nó cho đến cuối lượt bằng sự khác biệt về số lượng lá bài giữa Extra Deck của người chơi x 100.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Extra Curse 2 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Extra Curse 2 trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Extra Curse 2 trong duel links
Top