Fairy Returns

Tori Meadows
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Fairy Cheer Girl' vào Extra Deck của bạn. Có thể được sử dụng nếu bạn có từ 2 lá trở xuống trong tay. Trả lại 1 'Fairy Cheer Girl' từ Mộ bài của bạn về Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Fairy Returns thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fairy Returns trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fairy Returns trong duel links
Top