Fight on the Front Lines

Axel Brodie
Tất cả quái thú thuộc loại FIRE Pyro mà bạn điều khiển nhận được 200 ATK và DEF.

Bạn có thể tìm Fight on the Front Lines thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fight on the Front Lines trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fight on the Front Lines trong duel links
Top