Fusioning Maestra

Zuzu Boyle
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Soprano the Melodious Songstress" và 1 "Crystal Rose" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu bạn có "Crystal Rose" trên sân của bạn. Trả lại tất cả các Quái thú Dung hợp, đã bị trục xuất của bạn vào Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Fusioning Maestra thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fusioning Maestra trong DUEL LINKS

Top