Ghosts in Cyberspace

Ghost Gal
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Altergeist Primebanshee" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này một lần mỗi lượt. Chọn một trong các quái thú "Altergeist" của bạn và di chuyển nó đến một Vùng Quái vật Chính khác của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau:
● Tất cả quái thú trong Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn đều thuộc Loại Phù thủy.
● Bạn không có Bài Phép nào trong Bộ bài của mình.

Bạn có thể tìm Ghosts in Cyberspace thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Ghosts in Cyberspace trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Ghosts in Cyberspace trong duel links
Top