Halved Synchro

Antinomy
Chơi 1 Quái thú "T.G." Synchro từ Extra Deck của bạn có Cấp độ thấp hơn một nửa Cấp độ 1 Quái thú "T.G." Tuner Synchro bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với không có quái vật nào khác ngoài Quái thú "T.G." trong Bộ bài chính của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Halved Synchro thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Halved Synchro trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Halved Synchro trong duel links
Top