Hand Regeneration

Girag
Chọn tối đa 2 trong số các quái thú sau trong Mộ của bạn, và gắn nó (chúng) vào 1 "Number 106: Giant Hand" mà không có Xyz Materials làm Xyz Material(s). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
● "Magic Hand"
● "Fire Hand"
● "Ice Hand"
● "Prominence Hand"

Bạn có thể tìm Hand Regeneration thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Hand Regeneration trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Hand Regeneration trong duel links
Top