Heavystrong Strategy

Gong Strong
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình. Thay đổi tất cả quái thú Loại Machine thuộc tính EARTH mà bạn điều khiển thành Vị trí Phòng thủ ngửa mặt. Sau đó, DEF của quái thú bạn điều khiển được tăng thêm 200 cho mỗi quái vật ở Vị trí Phòng thủ trực diện mà bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Heavystrong Strategy thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Heavystrong Strategy trong DUEL LINKS