I Rule Over Every Dragon

Mizar
Có thể được sử dụng khi quái thú duy nhất trên sân của bạn là 2 quái vật QUANG Loại Rồng.
Tất cả quái vật trên sân của bạn được đặt ở Cấp 8 cho đến hết lượt.
Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt Quái vật Xyz hệ ÁNH Rồng Hạng 8/9.
Nếu bạn đặt Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau và bắt đầu Trận đấu, Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
● Quái vật trong Bộ bài của bạn chỉ là quái vật Loại Rồng.
● Quái vật trong Bộ bài Phụ của bạn chỉ là Quái vật Xyz Loại Rồng.

Bạn có thể tìm I Rule Over Every Dragon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill I Rule Over Every Dragon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill I Rule Over Every Dragon trong duel links
Top