Immortal Charity

skill
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái thú 'Earthbound Immortal'. Đặt 1 'Earthbound Whirlwind', 'Earthbound Wave' hoặc 'Roar of the Earthbound Immortal' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Immortal Charity thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Immortal Charity trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Immortal Charity trong duel links
Top