Insect Uprising

Weevil Underwood
Có thể được sử dụng nếu có 3 quái thú Loại Côn trùng trở lên trên sân của bạn. Giảm 800 điểm ATK của tất cả quái thú đối mặt trên sân của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Insect Uprising thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Insect Uprising trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Insect Uprising trong duel links
Top