KaibaCorp Bling

Mokuba Kaiba - DM
Điểm Duel Assessment của bạn khi sử dụng lá dạng Glossy / Prismatic sẽ được nhân 1,5. Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy rút một lá bài Glossy / Prismatic (Bóng / Lăng kính) ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm KaibaCorp Bling thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill KaibaCorp Bling trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill KaibaCorp Bling trong duel links
Top