King of the Archfiends

Jack Atlas
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 Quái thú Synchro 'Archfiend' ở phía sân của bạn sẽ tăng 100 ATK nhân với cấp của nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm King of the Archfiends thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill King of the Archfiends trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill King of the Archfiends trong duel links
Top